• Zonlicht in de tank

    Hoe snelle ontwikkelingsmethoden kunnen helpen om angsten te overwinnen ten aanzien van het aanbod elektrische auto's

  • Voetgangersbescherming vindt niet alleen plaats op de weg

    Als normen voor de bescherming van voetgangers verdergaan dan wettelijke bepalingen

  • De kern van verandering

    EDAG Light Cocoon - mogelijke paradigmaverschuiving in de mobiliteit van de toekomst

AFSTUDEERSTAGE BIJ EDAG NETHERLANDS

Mijn naam is Max Wisse, 23 jaar oud en student Automotive aan Fontys Hogeschool Eindhoven. In het kader van deze opleiding heb ik de afgelopen 20 weken een afstudeerstage mogen uitvoeren bij EDAG Netherlands.

Mijn interesse in EDAG werd gewekt op de Automotive carrière dag in Arnhem, waar ik een presentatie bijwoonde van Pieter Assies van EDAG. Tijdens zowel mijn opleiding als vorige meeloopstage ben ik erachter gekomen dat product- en conceptontwikkeling uitstekend bij me past, en ik me hierin verder wilde ontwikkelen. Ik heb dan ook nooit spijt gehad van mijn keuze voor EDAG en ik ben blij met de kans die dit bedrijf mij heeft gegeven.

EDV-concept

Vanuit de groeiende vraag naar alternatieven met betrekking tot de invulling van het lokale vervoer van goederen, is EDAG Netherlands een vervoerconcept aan het ontwikkelen, een ‘Electric Delivery Van’. Dit is een ‘zero emissie’ voertuig met betrekking tot de ‘last mile’ invulling in diverse steden. Door diverse gesprekken met potentiële klanten en de veranderende mobiliteitsgedachte is steeds meer invulling gegeven aan het concept. In dit duurzame en CO2-neutrale voertuigconcept zijn zaken als ‘outline voertuig’, bestuurderspositie en de toegang tot het laadcompartiment al onderzocht en ontworpen. Zowel aan de aandrijflijn, als aan de manier van elektriciteitsopslag, zijn updates doorgevoerd met betrekking tot de huidige en toekomstige technologieën.

Wat heb ik gedaan bij EDAG? 

Mijn afstudeeropdracht heeft zich hier dan ook voornamelijk op gericht. Vanaf het eerste moment heeft dit project me erg geboeid. De ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden gaan ontzettend snel. Op dit gebied, in de opleiding in beperkte mate aan bod gekomen, heb ik bij EDAG dan ook veel kennis op kunnen doen. Een onderzoek waarin zowel huidige- als nieuwe technologieën aan bod zijn gekomen heeft uiteindelijk  geresulteerd in een totaalontwerp van de aandrijflijn en het batterijpakket van de edV, en welke voldoet aan de vooraf gestelde eisen. In de toekomst zou het fantastisch zijn dit voertuig daadwerkelijk op de weg tegen te komen. 

Nawoord

Ik kijk terug op een leerzame, maar vooral ook leuke periode, waarin ik veel heb mogen leren en mijzelf als zowel als persoon en als automotive engineer heb kunnen ontwikkelen. Hierbij heb ik veel zaken uit de opleiding toe kunnen passen in de praktijk. Onlangs heeft dit dan ook, na een succesvolle presentatie en verdediging van mijn scriptie, geresulteerd in het behalen van mijn Bachelor diploma Automotive. Mede dankzij het team en de uitstekende werksfeer ben ik met veel plezier werkzaam geweest bij EDAG Netherlands. Hierbij word je direct opgenomen in het team en heb je nooit het gevoel enkel een stagiair te zijn. Een stage of afstudeerproject binnen EDAG kan ik dan ook zeker aanbevelen! 

Wellicht tot in de toekomst!